Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 

Logo - Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

 

 

 

Nadace barokního divadla je členem:

Logo - Perspektiv, evropská asociace sdružující historická divadla

 

 


Přínosy členství

"Barokní divadlo na zámku Český Krumlov je perlou v koruně divadelního dědictví naší planety". Takto poeticky charakterizoval prof. Petr Peřina zámeckou divadelní scénu, pro jejíž obnovu založili v roce 1992 příznivci zámeckého divadla a pracovníci zámku Český Krumlov nadaci.

Instituce Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov je bezesporu nejprestižnější nadací regionu. Její činorodost a profesní orientace přesahuje hranice naší republiky, její aktivity jsou předmětem diskusí těch nejuznávanějších osobností našeho společenského života.

 

Grantová soutěž pro rok 2016

Vyhlášení a podmínky Grantové soutěže pro rok 2016

Témata grantových projektů 2016

Dokumenty, formuláře:

- Formulář žádosti
- Čestné prohlášení

 

Kontakty

Adresa:

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek č.p. 59
381 01 Český Krumlov

Telefon, Fax: +420 380 711 298
E-mail:  foundation@ckrumlov.cz

IČO: 600 84 081
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 412087253/0300
Zahraniční platby: ČSOB a.s., 08725000/0300

Předseda nadace: prof. Petr Peřina, pperina@dal.ca
Jednatel nadace: dr. Pavel Slavko, slavko@ckrumlov.cz 

Další informace :

1992 - 2002 - Shrnutí 10 let existence Nadace
Poslání Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Statut Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Správní a dozorčí rada Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Projekty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Sponzoři příznivci a přátelé Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Seznam podpořených projektů 2002 - 2008

 

Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2008
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2009
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2007

Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2006
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2005
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2004
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2003
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2002
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2001
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2000
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1999 
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1998 

 

 

(kk)