Instituce se sídlem v areálu zámku Český Krumlov

V areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov má sídlo řada institucí, které spojují svou činnost s městem a regionem, nebo zde provozují své podnikatelské aktivity. Některé instituce zde mají sídlo vzhledem ke své profesní orientaci, jako např. detašované pracoviště Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích a pobočka Státního oblastního archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov, který sídlí v bývalé rožmberské správní budově na II. nádvoří zámku. Tradice umístění archivních fondů v těchto prostorách sahá až do 16. století. Na IV. nádvoří zámku má své sídlo Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, která se ve spolupráci se Správou zámku Český Krumlov snaží o zachování a obnovu zámeckého komplexu. V oblasti kulturních aktivit se Správou zámku spolupracuje Agentura českého keramického designu Český Krumlov, Girsa AT a Jihočeské divadlo České Budějovice, provozovatel Otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Pronájem prostorů zámku pro konání nejrůznějších kulturně společenských aktivit na zámku Český Krumlov zajišťuje Agentura Jiří Kiprý se sídlem na III. nádvoří zámku. Interiérovou květinovou výzdobu zabezpečuje firma Zahradnické služby Ing. Eva Olšanová. Na I. nádvoří zámku v budově bývalé Solnice má své sídlo redakce regionálních novin Českokrumlovské listy, firma Ipex a. s.. a agentura Unios Tourist Service, která poskytuje turistické informace, služby a prodej propagační literatury.

(mh)